Disclaimer

Rechts Persoon (Kamer van Koophandel: 27323952), hierna te noemen Tamara Patrick, verleent u hierbij toegang tot www.tamarapatrick.com ("de Website")

en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Tamara Patrick behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan
te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tamara Patrick spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tamara Patrick.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website
geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tamara Patrick.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden
kan Tamara Patrick nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tamara Patrick. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tamara Patrick, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Jesus is not a religion

This inner conversion didn’t happen because someone told me to, although there have been Christians who tried to convince me in the past, their words never touched or convicted my heart. It is never our duty to convince anyone’s heart. Only God can speak and stir up someone’s heart in the right way. His way.

He designed His ways perfectly and He has a perfect design for every heart.
He knows exactly how to stir our heart and use all the chapters of our life story for His glory.

Following Jesus is not a religion, it is dying to our old self and being reborn in the Way, the Truth and the Life. It is coming Home to our Father, finally, after doing it all on (y)our own strength, after searching all different pathways (that are actually dead-ends) in the world and in the spiritual jungle.

Art is my way of expressing what my heart is full of, it is deeply inspired by the beauty & splendor of His glory and kingdom.

- Tamara