Disclaimer

Rechts Persoon (Kamer van Koophandel: 27323952), hierna te noemen Tamara Patrick, verleent u hierbij toegang tot www.tamarapatrick.com ("de Website")

en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Tamara Patrick behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan
te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tamara Patrick spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tamara Patrick.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website
geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tamara Patrick.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden
kan Tamara Patrick nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tamara Patrick. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tamara Patrick, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Newsletter

Join my email-list and receive inspiration & new artwork in your mailbox 🕊